CITYLIGHTY - STÁNKY

Novinové stánky sú osadené na frekventovanom mieste, zväčša na chodníkoch pri obchodoch, nákupných centrách, poštách, miestnych úradoch, v peších zónach a zastávkach MHD. Vzhľadom na rozmanitosť ponúkaných tlačovín, stánky navštevujú rôzne vekové kategórie od tínedžerov až po seniorov.

Plochy sú dobre vnímané pre svoju veľkosť aj z väčšej diaľky a samozrejme aj v nočných hodinách.

Rozmer plochy

Rozmer plochy: 118,5 x 175 cm
Viditeľný rozmer: 114 x 170 cm

 

 

 

 

50 ks sieť/2týždeň : BRATISLAVA

Dulovo nám.

2

Dulovo nám.

1

Záhradnícka /Miletičova ul.

2

Záhradnícka /Miletičova ul.

1

Predstaničné nám.

2

Predstaničné nám.

1

Americké nám.

1

Americké nám.

1

Špitálska - TESCO

1

Špitálska - TESCO

1

Dunajská - TESCO

1

Dunajská - TESCO

1

Šafárikovo nám.

1

Šafárikovo nám.

1

Žilinská /Povraznícka ul.

1

Žilinská /Povraznícka ul.

1

Ružinovská ul.

1

Ružinovská ul.

1

Toryská/Kazanská ul.

1

Toryská/Kazanská ul.

1

Mýtnu ul. pri Lekárni

1

Mýtnu ul. pri Lekárni

1

Hodžovo nám./Forum

1

Hodžovo nám./Forum

1

Račianska oproti Figaro

1

Račianska oproti Figaro

1

Klariská/Staromestská ul.

1

Klariská/Staromestská ul.

1

Hviezdoslavovo nám. pri SND

1

Hviezdoslav. nám. pri SND

1

Šafárikovo nám.

1

Šafárikovo nám.

1

Mánesovo nám., TPD

1

Mánesovo nám., TPD

1

Kamenné nám. TESCO

1

Kamenné nám. TESCO

1

Mierová ul./Radničné nám.

1

Mierová ul./Radničné nám.

1

Záporožská/Rusovská ul.

1

Záporožská/Rusovská ul.

1

Súmračná/Ružinovská ul.

1

Súmračná/Ružinovská ul.

1

Fedinova ul. pri Alfa

2

Fedinova ul. pri Alfa

1

Krížna/Vazovova pri Fellini

1

Krížna/Vazovova pri Fellini

1

60 ks sieť/2týždeň : BRATISLAVA

Dulovo nám.

1

Dostojevského rad/MS

2

Záhradnícka /Miletičova ul.

2

Mlynské Nivy pri VUB

1

Predstaničné nám.

1

Mierová/Radničné nám.

1

Americké nám.

1

Saratovská, konečná MHD

1

Dostojevského rad pri Tatra b.

1

Záporožská/Rusovská ul.

1

Štefánikova pri SAV

1

Kamenné nám. TESCO

1

Štefánikova/Leškova

1

Fedinova pri Alfa

1

Špitálska - TESCO

1

Račianske Mýto

1

Dunajská - TESCO

1

Wolkrova ulica

1

Martinčekova

1

Čachtická ul.

1

Majerníkova/Veternicová

1

Hrobákova ulica

1

Eisnerova ul. DNV

1

Vrakunská ul.

1

Romanova ul. pri Albert

1

Mlynské Nivy SAD

1

Šafárikovo námestie

1

Račianska ulica pri ŽSR

1

Šafárikovo námestie

1

Štefanovičova ulica

1

Žilinská ulica/Povraznícka

1

Križna/Vazovova ul.

1

Ružinovská ulica

1

Lietavská ulica

1

Limbová/nemocnica

1

Lazaretská ulica

1

Toryská/Kazanská

1

Grösslingova

1

Fedákova ulica

1

Fedinova ulica

1

I. Horváta pri For you

1

Ružinovská ulica

1

Hodžovo nám./Forum

1

Betliarska ulica

1

Trnavské mýto/MHD

1

Záhradnícka poliklinika

1

Račianska oproti Figaro

1

Smolenícka ulica

1

Blumentálska ul.

1

Slovinská ulica

1

Klariská/Staromestská ul.

1

Šancova ulica

1

Poštová/Obchodná ul.

1

Jiráskova ulica

1

Hviezdoslavovo nám. pri SND

1

Račianska ulica oproti ŽSR

1

Šafárikovo nám.

170 ks sieť/2týždeň : BRATISLAVA

Dulovo námestie

2

Dostojevského rad/MS

1

Záhradnícka /Miletičova

2

ZáhLazaretská

2

Predstaničné námestie

2

Račianska ulica oproti ŽSR

2

Americké námestie

1

Grösslingova

2

Mlynské Nivy pri VUB

1

Záhradnícka poliklinika

2

Saratovská, konečná MHD

1

Štefánikova pri SAV

1

Betliarska

2

Hviezdoslav. nám. pri SND

1

Súmračná/Ružinovská

1

Fedinova pri Alfa

2

Špitálska - TESCO

1

Račianske Mýto

2

Dunajská - TESCO

1

Wolkrova ulica

2

Štefanovičova

1

Čachtická ul.

2

Majerníkova/Veternicová

1

Hrobákova ulica

2

Eisnerova ul. DNV

1

Vrakunská ul.

2

Romanova ul. pri Albert

1

Mlynské Nivy SAD

2

Šafárikovo námestie

1

Račianska ulica pri ŽSR

2

Šafárikovo námestie

1

Šancová

2

Žilinská ulica/Povraznícka

1

Križna/Vazovova ul.

1

Ružinovská ulica

1

Lietavská ulica

2

Limbová/nemocnica

1

Poštová/Obchodná ul.

1

Mýtna ul. pri Lekárni

1

Jiráskova ulica

2

I. Horváta pri For you

1

Ružinovská ulica

2

Trnavské mýto/MHD

1

Mánesovo nám. TPD

1

Smolenícka ulica

2

Slovinská ulica

2

Blumentálska ul.

1

Fedákova

1