KIOSKBOARDY

Rozmer plochy

3085 x 2150 mm
(okrem BA - Ružinovská ul. pri Poliklinike: 3170 x 2380 mm)
materiál: samolepiaca exteriérová fólia

Podklady pre tlač

dodanie CD alebo zaslanie v elektronickej podobe v tlačovom formáte PDF
pomer 1:10 minimálne
300 dpi

Zoznam

Adresa PNS číslo plochy rozmer plochy
BA - Čachtická ul. 1 3085 x 2150 mm
BA - Račianská ul. pri Žst. Vinohrady 2 3085 x 2150 mm
BA - Račianské Mýto 3 3085 x 2150 mm
BA - Šancova ul. 4 3085 x 2150 mm
BA - Štefanovičova /Kýčerského ul. 5 3085 x 2150 mm
BA - Krížna - Vazovova ul. 6 3085 x 2150 mm
BA - Mlynské Nivy - SAD 7 3085 x 2150 mm
BA - Svätoplukova / Kulíškova ul. 8 3085 x 2150 mm
BA - Záhradnícka /Svätoplukova ul. 9 3085 x 2150 mm
BA - Ružinovská ul. pri Poliklinike 10 3170 x 2380 mm