BILLBOARDY

Billboardové plochy európskeho rozmeru 510 x 240 cm, ktoré stoja na vlastnej konštrukcii alebo sú uchytené na oplotení.

Pri ich výstavbe kladie agentúra veľký dôraz na ich umiestnenie. Sústreďujú sa popri hlavných cestných ťahoch, príjazdoch a výjazdoch z miest, v miestach s najvyššou koncentráciou obyvateľstva - ekonomické, administratívne a hospodárske centrá. Vzhľadom na ich veľkosť a umiestnenie oslovujú obyvateľstvo neustále.

Rozmer plochy

510 x 240 cm

Podklady pre tlač

papierový plagát:

  • dodanie CD alebo zaslanie v elektronickej podobe v tlačovom PDF formáte
  • litografie formátu 504 x 238 mm (t.j. zmenšené v pomere 1:10)
  • presah na orez +5 mm na každej strane
  • raster 7l na cm - veľkosť rastrových bodov 5-95 %

PVC baner:

  • dodanie CD alebo zaslanie v elektronickej podobe v tlačovom PDF formáte
  • litografie formátu 510 x 240 mm (t.j. zmenšené v pomere 1:10)
  • presah na orez +5 mm na každej strane
  • raster 7l na cm - veľkosť rastrových bodov 5-95 %