KONTAKT

Názov spoločnosti: REBLOK a.s
Sídlo: Jelačičova 8
  821 08 Bratislava
  Slovak Republic


Tel./Fax: tel.: (421) (2) 55 42 38 51, 55 42 38 61
  fax: (421) (2) 55 42 38 11
Email:

reblok@reblok.skVedenie spoločnosti: PhDr. Roman Jankovič, predseda predstavenstva

Robert Rudinský, člen predstavenstva

Ing. Pavol Jankovič, člen predstavenstva


Obchodné oddelenie:
Beata Halašková, obchodný manažér 

reblok@reblok.sk, obchod@reblok.sk


Ekonomické oddelnie:

 

ekonom@reblok.sk